+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Negociere // Tehnici Profesionale de Negociere

Cum sã discuþi pentru a obþine ceea ce îþi doreºti. Tehnici practice ºi eficiente de negociere.

 

 

BENEFICII PENTRU PARTICIPANÞI ªI COMPANIE 

 

Participanþii la acest curs TLB vor:

  • înþelege când ºi cum sã negocieze eficient;
  • învãþa care este stilul lor propriu, care sunt stilurile utilizate în general într-o negociere ºi cum sã reacþioneze potrivit la fiecare;
  • cunoaºte ºi înþelege cele mai utilizate principii de negociere;
  • exersa cum sã gândeascã proactiv negocierea înainte ca aceasta sã înceapã ºi cum sã se pregãteascã adecvat;
  • învãþa cum sã deschidã potrivit o negociere;
  • ºti cum sã identifice diferenþele dintre cele douã pãrþi în termeni de nevoi ºi interese;
  • învãþa ºi exersa cele 4 metode de rezolvare a diferenþelor;
  • deprinde tehnici de a închide negocierea ºi vor învãþa cum sã obþinã acordul celeilalte pãrþi;
  • ºti cum sã rãspundã unor tactici "murdare" de ultim moment dacã acestea apar;
  • înþelege ce alternative au atunci când nu pot obþine un acord ºi cum sã iasã bine dintr-o negociere care nu s-a finalizat cu un acord.

 

 

METODOLOGIE UTILIZATÃ ÎN TRAINING:

 

Prezentãri, lucru individual ºi în grup, interactivitate, teste, exerciþii, studii de caz, jocuri de rol, exemple din viaþa de zi cu zi, exersarea aptitudinilor, feedback.

 

Cunoºtinþe practice ºi profunde. Exersare ºi dezvoltare de aptitudini profesionale de negociere. Schimbare în atitudine. Dezvoltare personalã.

 

 

CUI SE ADRESEAZÃ TRAINING-UL:

 

Toþi angajaþii care discutã cu clienþi externi. Orice doreºte sã îºi dezvolte aptitudinile de negociator.

 

 

DURATA CURSULUI:

 

3 zile.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii