+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Vânzãri // Instrumente Financiare pentru Managerii de Vânzãri

Instrumente financiare utile pentru munca în vânzãri ºi înþelegerea modul lor corect de aplicare.BENEFICII PENTRU PARTICIPANÞI ªI COMPANIE

Participanþii la acest curs TLB vor:

  • afla cum sã identifice ºi sã clasifice costurile;
  • învãþa cum sã calculeze pragul de rentabilitate (break even point);
  • discuta despre diferitele tipuri de bugete;
  • analiza ce este un cash flow ºi la ce foloseºte;
  • exersa înþelegerea în profunzime a conceptelor ºi le vor aplica pe Studii de Caz.


METODOLOGIE UTILIZATÃ ÎN TRAINING:

Prezentãri, interactivitate, discuþii în grup, exerciþii, studii de caz, recapitulãri, exemple din viaþa de zi cu zi, exersare de aptitudini.

Material bine structurat, instrumente practice de lucru. Dezvoltare de aptitudini de lucru cu instrumentele financiare de bazã. Dezvoltare personalã.CUI SE ADRESEAZÃ TRAINING-UL:

Supervizori, manageri de vânzãri, personal de administrare vânzãri.DURATA CURSULUI:

2 zile.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii