+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Vânzãri // Rezultate prin Oamenii tãi – Managementul Echipei de Vânzãri

Ce trebuie sã facã un manager de vânzãri pentru a avea succes. Obþinerea de rezultate excelente în vânzãri prin intermediul oamenilor din echipa ta.


BENEFICII PENTRU PARTICIPANÞI ªI COMPANIE

Participanþii la acest curs TLB vor:

 • face trecerea de la "a vinde" la "a conduce" oameni care vând;
 • învãþa sã fie proactivi, sã planifice activitatea de vânzãri, sã se organizeze pe ei înºiºi ºi pe ceilalþi;
 • conºtientiza responsabilitãþile de manager de vânzãri;
 • înþelege ce trebuie sã facã un manager de vânzãri pentru a avea succes (P.E.T.R.O.M.);
 • deprinde tehnici de a eficientiza utilizarea timpului, de a stabili obiective motivante ºi de a prioritiza;
 • ºti cum sã pregãteascã ºi sã conducã ºedinþe de vânzãri eficiente – zilnice, sãptãmânale sau lunare;
 • învãþa cum sã pregãteascã ºi sã dezvolte reprezentanþi de vânzãri performanþi;
 • ºti cum sã rezolve problemele de vânzãri care apar;
 • învãþa sã ofere feedback pentru performanþã;
 • afla cum sã planifice, sã analizeze ºi sã estimeze vânzãrile;
 • ºti cum sã construiascã un target corect, dupã potenþial;
 • putea evalua performanþa în vânzãri, vor ºti sã analizeze cifrele, piaþa, clienþii, rezultatele cantitative ºi pe cele calitative;
 • putea recruta oameni cu potenþial de buni vânzãtori folosind metoda S.A.R.;
 • învãþa sã motiveze ºi sã stimuleze oamenii de vânzãri;
 • ºti cum sã administreze informaþiile ºi rapoartele de vânzãri;
 • învãþa sã organizeze vânzarea: oameni, trasee, categorii de clienþi, formulare, ºedinþe de vânzãri, obiective pe client ºi produs, instrumente de vânzare, resurse;
 • analiza care sunt indicatorii de performanþã în vânzãri ºi cum îi pot folosi;
 • afla cum se pot dezvolta teritoriul, reprezentanþii de vânzãri ºi chiar ei înºiºi.METODOLOGIE UTILIZATÃ ÎN TRAINING:

Prezentãri, interactivitate, discuþii în grup, exerciþii, studii de caz, recapitulãri, exemple din viaþa de zi cu zi, film educaþional, exersare de aptitudini.

Material excelent structurat, instrumente practice. Dezvoltare de aptitudini de management de vânzãri performant. Dezvoltare personalã.

 

CUI SE ADRESEAZÃ TRAINING-UL:

 

Manageri de vânzãri, supervizori, reprezentanþi de vânzãri cu experienþã ºi potenþial managerial.


DURATA CURSULUI:

 

3 module a câte 3 zile.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii