+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
FOOTER // Termeni ºi Condiþii

The Learning Business a înfiinþat acest site pentru o mai bunã informare a clienþilor noºtri existenþi ºi a celor potenþiali.

 
Utilizarea acestui site de cãtre dumneavoastrã este condiþionatã de respectarea termenilor ºi condiþiilor de utilizare de mai jos, precum ºi a legilor române în vigoare.

 

 
Drepturi de autor, drepturi asupra desenelor ºi modelelor

 
The Learning Business se considerã a fi autorul site-ului de faþã.

 
Întregul conþinut al acestui site - fotografiile, textele, desenele, grafica, simbolurile, elementele de graficã web precum ºi toate lucrãrile integrate în acest site – sunt proprietatea The Learning Business sau a unor terþi care au autorizat The Learning Business sã le utilizeze.

 
Folosirea oricãror elemente enumerate mai sus fãrã obþinerea unui acord prealabil în scris de la deþinãtorii de drept se pedepseºte conform legilor în vigoare.

 
Conþinutul site-ului www.TLB.ro nu poate fi reprodus, modificat, transferat, distribuit, republicat, copiat sau transmis în orice formã, incluzând dar nelimitându-se la forma electronicã, fãrã permisiunea anterioarã scrisã a The Learning Business.

 
Numele TLB, The Learning Business, Learning Adventure, Adventure Team, sigla cu sfera pe planul înclinat ºi sigla cu cercul verde, doi oameni care escaladeazã un vârf de munte ºi Learning Adventure scris cu litere galbene cu margini negre, sunt mãrci înregistrate.

 
Reproducerea, imitarea, utilizarea sau aplicarea acestor mãrci fãrã acordul The Learning Business constituie un delict de reproducere frauduloasã ºi se pedepseºte conform legilor în vigoare.

 

 
Hyperlink-uri

 
Plasarea unui link spre site-ul www.TLB.ro necesitã o autorizare prealabilã scrisã din partea The Learning Business.

Dacã doriþi sã plasaþi un hyperlink spre site-ul nostru vã rugãm sã ne contactaþi.

 
The Learning Business nu poate fi, în nici un caz, fãcutã responsabilã pentru punerea la dispoziþie a unor site-uri care fac obiectul unui hyperlink plecând de la site-ul www.TLB.ro ºi nu este responsabilã în nici un fel în ceea ce priveºte conþinutul, produsele, serviciile etc. disponibile pe aceste site-uri sau plecând de la aceste site-uri.

 

 
Garanþii ºi limitãri

 
Utilizatorul foloseºte acest site pe cont propriu, asumându-ºi în mod irevocabil ºi necondiþionat responsabilitatea pentru accesarea acestui site. În nici un caz The Learning Business nu va putea fi fãcutã responsabilã pentru daune directe sau indirecte rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a tuturor site-urilor care sunt legate de el. Conþinutul site-ului este strict informativ ºi este prezentat fãrã nici o garanþie, nu conteazã de ce naturã.

 
The Learning Business nu îºi asumã nici o responsabilitate în cazul în care site-ul nu poate fi accesat de cãtre utilizatori, pe o perioadã nelimitatã de timp, din orice motive tehnice sau comerciale.

 

 

Protecþia Intimitãþii

 

Adresele de email furnizate pentru abonarea la newsletter vor fi folosite numai pentru trimiterea de newslettere ºi mesaje promoþionale proprii. TLB nu va vinde, închiria sau împãrtãºi aceste date în niciun fel, cu nicio terþã parte. Dacã doriþi ca adresa dumneavoastrã sã fie ºtearsã din baza noastrã de date, o puteþi face foarte simplu, cu un singur click pe cuvantul "dezabonare" care apare în partea de jos a fiecãrui newsletter TLB. 

 

 
Dreptul aplicabil

 
Prezentele condiþii ºi termeni de utilizare se supun dreptului român.

Limba Termenilor de utilizare este limba românã.

În caz de litigiu, vor fi considerate competente numai instanþele româneºti.

 

 
Actualizarea site-ului ºi a Termenilor de utilizare


The Learning Business îºi rezervã dreptul de a modifica ºi a actualiza în orice moment accesul la site, conþinutul site-ului ºi Termenii de utilizare. Aceste modificãri ºi actualizãri se impun utilizatorului care trebuie prin urmare sã se raporteze în mod regulat la aceastã paginã pentru a verifica Termenii de utilizare în vigoare.

FOOTER
Termeni ºi Condiþii
Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii