+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
CINE ESTE TLB // Abordarea Noastrã

Programele ºi soluþiile TLB acoperã patru mari direcþii:

 

 • training – programe personalizate, atractive ºi eficiente.
   
 • teambuilding – experienþe unice, puternice ºi memorabile care pun echipele în situaþii inedite ºi care construiesc încredere în sine ºi în ceilalþi, leadership, o mai bunã comunicare, cooperare ºi ajutor reciproc.
   
 • aventurã ºi expediþii - evenimente cu impact care remodeleazã amintirile, pun oamenii în întrecere cu ei înºiºi ºi îi transformã la nivel profund.
   
 • consultanþã – dezvoltare organizaþionalã ºi a resurselor umane.
   

 
Pentru noi, training-ul nu este un produs! Nu este nici un eveniment. Este un proces!

 
ªi nu existã de unul singur: training-ul este o parte din eforturile dumneavoastrã continue de a obþine rezultate prin intermediul oamenilor.

 
Chiar dacã este foarte bine proiectat ºi susþinut, un training nu poate schimba complet mintea ºi aptitudinile oamenilor în câteva zile.

Pentru o îmbunãtãþire semnificativã ºi susþinutã a rezultatelor, este nevoie de o foarte bunã potrivire între ceea ce se livreazã ºi nevoile reale de training, este nevoie ca metodele de training sã fie cele potrivite cu oamenii din salã, este nevoie de o revedere sistematicã a cunoºtinþelor, de exersarea aptitudinilor, de follow-up ºi de experimentare practicã.

 
Mai presus de toate, este nevoie de integrarea noilor cunoºtinþe, aptitudini ºi atitudini în operaþiunile de business de zi cu zi. 

 
Abordarea noastrã pentru fiecare program personalizat de training include ºase etape:

 
1. Întâlnire preliminarã

2. Vizite pe teren

3. Personalizarea programului

4. Livrarea training-ului

5. Evaluarea rezultatelor

6. Follow-up în funcþie de necesitãþi

 
Aceastã secvenþã ºi raportarea permanentã la obiective ne ajutã sã oferim calitate ºi valoare clienþilor noºtri.

 
Fiecare program al nostru este personalizat pentru obiectivele ºi specificul clientului ºi este unic!

 
Pentru cã fiecare client este unic!

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii