+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
CINE ESTE TLB // Codul de Conduitã

Este un privilegiu pentru noi sã învãþãm alãturi de clienþii noºtri ºi suntem dornici sã lucrãm împreunã cu ei pentru a-i ajuta sã îºi îmbunãtãþeascã competitivitatea ºi sã îºi îndeplineascã obiectivele.

 
Eforturile noastre sunt concentrate în a oferi cele mai înalte nivele de valoare ºi calitate, aºa cum sunt ele definite de cãtre clienþii noºtri.

 
În ducerea la bun sfârºit a proiectelor pentru clienþi, lucrãm la cele mai înalte standarde ºi cãutãm sã le oferim cele mai bune servicii cu putinþã.

 
Vom acþiona mereu cu onestitate ºi cu un înalt nivel de curtoazie, integritate ºi respect pentru demnitatea ºi intimitatea persoanelor.

 
Vom respecta întotdeauna confidenþialitatea informaþiilor obþinute în timpul lucrului cu clienþii noºtri ºi vom evita utilizarea unor astfel de informaþii în orice mod care le-ar putea dãuna lor sau organizaþiilor din care fac parte.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii