+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
CINE ESTE TLB // Misiunea TLB

Misiunea TLB este de a ajuta o bazã selectã de clienþi sã îºi transforme viziunea ºi strategia într-o realitate de piaþã, prin implementarea de eficienþã ºi dezvoltarea resurselor umane.

 
Datoritã experienþei câºtigate în sute de programe derulate cu succes ºi celor peste 20.000 de participanþi în programele noastre de la care am avut foarte mult de învãþat, ne putem bucura de o înþelegere profundã a realitãþilor pieþei româneºti ºi de un feedback excelent din partea clienþilor noºtri.

 
TLB are acces la resurse ºi parteneriate naþionale ºi internaþionale, precum ºi o echipã valoroasã de traineri ºi consultanþi – persoane cu o vastã expertizã profesionalã, formatã în diferite domenii de activitate.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii