+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Organizația care Învațã // Analiza Nevoilor de Instruire

Avem de-a face cu o nevoie de instruire atunci când existã o diferenþã între ceea ce ar trebui sã ºtie o persoanã pentru a-ºi putea face bine treaba ºi ceea ce ºtie ea de fapt.

 
O analizã a nevoilor de instruire este un instrument utilizat pentru a identifica ce cursuri sau activitãþi educative trebuie oferite angajaþilor pentru a le creºte productivitatea.

 
Accentul trebuie sã fie pus pe nevoi, mai degrabã decât pe dorinþe, pe cunoºtinþe ºi aptitudini necesare postului, mai degrabã decât pe subiecte interesante pentru angajat, dar care nu sunt direct productive.

 

La TLB, facem analiza nevoilor de instruire printr-o combinaþie din urmãtoarele metode:

 
1. Întâlniri cu managementul.

2. Întâlniri cu angajaþii.

3. Observaþii directe.

3. Chestionare.

4. Interviuri.

5. Teste.

6. Exemple de lucrãri ale grupului þintã.

7. Mistery shopping.

 

O analizã bine structuratã trebuie sã fie bazatã pe o vedere cât mai corectã ºi cuprinzãtoare a nevoilor organizaþionale, precum ºi a naturii problemelor care sunt analizate.

 
Contactaþi-ne pentru a vedea cum putem sã vã ajutãm sã creºteþi productivitatea angajaþilor dumneavoastrã!

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii