+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Organizația care Învațã // Managementul Schimbãrii

Piaþa se schimbã, cerinþele clienþilor se modificã, concurenþa acþioneazã continuu, legislaþia se schimbã, oportunitãþile de afaceri apar ºi dispar.

 
De aceea, companiile de succes ºi oamenii care lucreazã pentru ele trãiesc o continuã schimbare.

 
Sã faci o schimbare în companie este un lucru uºor!

Sã faci însã schimbarea care trebuie ºi sã o faci într-un mod potrivit, care sã o transforme într-un succes este un lucru foarte complex ºi aici vã putem ajuta.

 
O înþelegere sistemicã a situaþiei, care sã þinã cont de interacþiunile, interesele ºi influenþele care nu se vãd în mod obiºnuit dar pot afecta reuºita procesului de schimbare, pregãtirea, proiectarea schimbãrii potrivite, anticiparea ºi reducerea rezistenþei oamenilor la schimbare, construirea încrederii ºi susþinerii oamenilor, implementarea mecanismelor de raportare ºi control, consolidarea rezultatelor, precum ºi "vinderea" întregului proiect cãtre sponsor sau factorii interesaþi – iatã tot atâtea domenii în care expertiza TLB vã poate ajuta sã reuºiþi sã vã atingeþi obiectivele iar oamenii dumneavoastrã sã fie încrezãtori, entuziaºti ºi motivaþi.

 
Proiectul dumneavoastrã de schimbare este important ºi trebuie sã fie un succes deplin.

De reuºita lui poate depinde competitivitatea companiei dumneavoastrã în viitor!

 
Contactaþi-ne pentru a afla cum putem sã vã ajutãm!

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii