+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
REZULTATE // Ce Spun Clienþii TLB

"Programele pe care le-am organizat împreunã au fost extrem de apreciate de cãtre oamenii noºtri ca fiind un mod incitant ºi puternic de a schimba atitudini, de a se descoperi pe ei înºiºi, de a-ºi depãºi propriile limitãri, de a începe sã-ºi înþeleagã ºi sã aprecieze altfel colegii ºi de a putea sã lucreze împreunã cu ei într-un mod mult mai productiv decât pânã acum."

 

 

"Vã mulþumesc pentru profesionalism! Aþi acþionat ca ºi cum aþi fi fost parte din firma noastrã. A fost un training foarte interesant, provocator ºi atractiv ºi abia aºtept sã particip la urmãtoarele module."

 

 

"Un proiect de mare succes, care a atins pe deplin obiectivele noastre. Mulþumesc, The Learning Business!"

 

 

"În numele colegilor mei, aº vrea sã vã mulþumesc pentru programul excelent pe care ni l-aþi oferit. Vã mulþumim pentru flexibilitate ºi abia aºteptãm urmãtorul program."

 

 

"Programul a fost extrem de reuºit. Partenerii noºtri de business ºi noi înºine am apreciat foarte mult provocãrile ºi emoþiile create."

 

 

"The Learning Business a dovedit o înþelegere profundã a afacerii noastre ºi ne-a oferit programele de training într-o manierã excelentã, care a plãcut ºi pe care oamenii noºtri au apreciat-o foarte mult."

 

 
"Programele pe care le-am organizat împreunã au fost foarte bune ºi oamenii noºtri au apreciat foarte mult profesionalismul vostru! Mulþumim!"

 

 
"Doresc sã îmi exprim recunoºtinþa pentru munca excelentã pe care aþi depus-o ºi sã apreciez implicarea ºi flexibilitatea voastrã de a furniza soluþii de training personalizate pentru nevoile noastre specifice."

 

 

"Programul pe care l-aþi organizat pentru noi a fost provocator ºi atractiv. Felicitãri ºi sper sã avem ocazia de a lucra din nou împreunã cât de curând."

 

 
"Vã mulþumim pentru concentrarea voastrã pe calitate ºi îmbunãtãþire, precum ºi pentru ajutorul valoros pe care ni l-aþi oferit în implementarea strategiei noastre de vânzãri ºi marketing."

 

 
"Programul i-a ajutat pe oamenii noºtri din Echipa de Proiecte sã se cunoascã mai bine între ei ºi sã poatã lucra împreunã într-un mod productiv!"

 

 
"Calitatea training-ului a fost extrem de bunã, iar trainerii s-au dovedit a avea o excelentã valoare profesionalã ºi cunoºtinþe solide. Programul de training a promovat o abordare interactivã, legând strâns training-ul de viziunea noastrã ºi de obiectivele organizaþiei. Activitãþile de învãþare ne-au plãcut în mod deosebit!"

 

 
"Doresc sã vã mulþumesc pentru profesionalismul pe care l-aþi dovedit cu ocazia proiectãrii ºi livrãrii programului!"

 

 
"Combinaþia de succes între experienþa practicã, de teren ºi expertiza în domeniul resurselor umane ºi dezvoltãrii oamenilor din vânzãri – acesta este secretul eficacitãþii The Learning Business."

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii