+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
REZULTATE // De ce Training?

"Entuziasmul iniþial îl va susþine pe un nou venit pe un post în primele lui 90 de zile, apoi el ar trebui sã capete aptitudinile care îi sunt necesare. Dacã nu se întâmplã acest lucru, va avea o scãdere dramaticã în productivitate. Fãrã o reîntãrire a aptitudinilor, în 12 pânã la 18 luni se va petrece o altã scãdere (de aproximativ 20%)."

 
Cercetare McGraw-Hill

 


"În Statele Unite, persoanele care aduc cele mai mari vânzãri petrec aproximativ douã sãptãmâni pe an în training."

 
Cercetare McGraw-Hill

 

 
"80% dintre persoanele noi în vânzãri dezvoltã o teamã faþã de vânzare deoarece le lipsesc tehnicile de bazã de a vinde."

 
ASTD - American Society for Training and Development 

 

 
"Selecþia ºi training-ul managerilor din teren a devenit una dintre cele mai acute probleme cu care se confruntã managementul superior al unei companii."

 
Harvard Business Review

 

 
"În ultimii ani, investiþiile în training-ul legat de post au depãºit sistematic în multe industrii investiþiile în maºini ºi echipamente. Este foarte simplu de înþeles de ce, o forþã de muncã bine instruitã aduce un câºtig de productivitate mai mare decât o poate face orice alt tip de investiþie."

 
Training and Development Journal

 

 
"Training-ul de vânzãri s-a dovedit a aduce o ratã de întoarcere a capitalului investit mai mare decât orice altã formã de investiþie corporatistã."

 
Frank Salisbury, consultant internaþional

 

 
"Oamenii de vânzãri care au parcurs un program intensiv de tehnici de vânzare au arãtat o creºtere a productivitãþii cuprinsã între 35% ºi 1665%."

 
Raport Anual de Cercetare ASTD - American Society for Training and Development 

 

 

"Capacitatea de a învãþa mai repede decât concurenþa ta poate fi singurul avantaj competitiv pe care îl vei avea în viitor."

 
Arie P. de Gens, Director de Planficare, Royal Duch/Shell

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii