+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
REZULTATE // Mãrturii ale Participanþilor

Mãrturii ale participanþilor la Cursurile noastre:

 

"A fost un curs foarte bine pregãtit care poate fi aplicat în practicã imediat ce l-ai parcurs; foarte interesant, concis, te învaþã cum sã-þi organizezi timpul în mod eficient."

 
"Prezentarea a fost clarã, concisã, corectã, completã; cunoºtinþele acumulate sunt foarte utile ºi uºor ºi imediat aplicabile. Un curs instructiv ºi captivant."

 
"Este un curs necesar (înainte de participare am crezut cã este un curs doar folositor)."

 
"Un curs bine venit, bine gândit, bine structurat, bine susþinut."

 
"Este un curs orientat cãtre practicã, foarte folositor pentru cei care lucreazã efectiv ca manageri de proiect. Cursul a fost logic, bine structurat ºi echilibrat."

 
"Un curs util ºi acoperitor. Excelente exerciþiile ºi materialul (scris + video)."

 
"Un curs excepþional de util, dens, atractiv!"

 
"Interesant, util, necesar ºi susþinut profesionist."

 
"Un program excelent prin lucruri noi, metode de lucru, prezentare interactivã."

 
"Cursul a fost util, practic, uºor de utilizat informaþiile."

 

 

 
Mãrturii ale participanþilor la programele noastre de Teambuilding:

 
"Mi-a plãcut ineditul; v-aþi gândit la cea mai frumoasã cale de a ne face sã „ieºim din noi”, sã fim spontani, ingenioºi, sufletiºti ºi frumoºi."

 
"Mi-a dat ocazia sã mã simt excepþional împreunã cu colegii mei, aºa cum m-am simþit numai în prezenþa celor mai buni prieteni ai mei."

 
"Mi-au plãcut foarte mult ineditul, provocarea ºi ocazia de a construi ceva împreunã cu ceilalþi; de asemenea, am apreciat foarte mult organizarea, prestaþia trainerilor ºi atmosfera deosebitã."

 
"Apreciez foarte mult originalitatea tematicii - a fost o oportunitate pentru a dezvolta lucrul în echipã."

 
"Am înþeles cã implicarea fiecãruia este esenþialã ºi cã echipa este mai puternicã decât suma membrilor."

 
"Este posibil sã pui în valoare echipa prin contribuþia ta ºi totodatã echipa poate realiza mai mult decât ar realiza fiecare în mod individual."

 
"Este extraordinar faptul cã a rezultat un lucru minunat, o echipã care devine din ce în ce mai unitã."

 
"A fost un program interactiv, în care s-a dovedit cã spiritul de echipã poate face din lucruri mãrunte o capodoperã."

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii