+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Aptitudini Interpersonale // Colaborarea cu Diferitele Tipuri de Personalitate

Înþelegerea modului în care "funcþioneazã" ceilalþi ºi a felului în care trebuie sã interacþionezi cu ei pentru a obþine ceea ce îþi doreºti.
 
 
 
BENEFICII PENTRU PARTICIPANÞI ªI COMPANIE
 
Participanþii vor:
 

 • învãþa care sunt cele 4 tipuri principale de personalitate ºi cum se manifestã ele;
 • înþelege care sunt punctele tari ºi poþentialele provocãri pentru fiecare stil;
 • evalua propria poziþionare ca stil în relaþia cu ceilalþi;
 • învãþa cum sã recunoascã stilurile manifestate de ceilalþi;
 • identifica cãi prin care îºi pot îmbunãtãþi relaþiile ºi modul de a
 • interacþiona cu colegii, superiorii ierarhici ºi subordonaþii;
 • învãþa cum sã îºi adapteze comunicarea la persoanele din jur;
 • exersa cea mai bunã cale de a interacþiona cu persoane având diferite tipuri de personalitate ºi diferite stiluri de lucru. 
   
   


METODOLOGIE UTILIZATÃ ÎN TRAINING:
 
Interactivitate, prezentãri, discuþii în grup, evaluãri, teste, exerciþii, lucru individual ºi în grup, studii de caz, joc de rol, recapitulãri, feedback.
 
Dezvoltarea aptitudinilor în toate aceste direcþii. Cunoºtinþe bine structurate. Dezvoltare personalã. Înþelegerea celorlalþi.
 
 
 
CUI SE ADRESEAZÃ TRAINING-UL:

Toþi angajaþii.
 
 
 
DURATA CURSULUI:

1 zi.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii