+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Coaching // Coaching pentru Performanþã

Deprinderea unei metode practice ºi eficiente de a îmbunãtãþi aptitudinile, de a creºte performanþa ºi motivarea oamenilor.
 
 
 
BENEFICII PENTRU PARTICIPANÞI ªI COMPANIE
 
Participanþii vor:
 

 • înþelege importanþa coaching-ului ca rol al unui lider;
 • afla ce anume le poate oferi aceastã tehnicã în ceea ce priveºte performanþa lor ºi a oamenilor din subordine;
 • analiza ce anume îþi trebuie pentru a fi un bun coach;
 • afla cum învaþã adulþii, cum sã foloseascã ciclul învãþãrii ºi cum funcþioneazã învãþarea din experienþã;
 • înþelege ce înseamnã, în cadrul coaching-ului, a fi echilibrat, a fi concret ºi a respecta;
 • afla care sunt, la adulþi, barierele împotriva învãþãrii;
 • deprinde ºi exersa o metodã practicã ºi eficientã de coaching;
 • exersa o metodã constructivã de a critica slaba performanþã;
 • practica concepte precum învãþare, facilitare, autodescoperire, ajutor, ajustarea performanþei;
 • învãþa sã foloseascã arta de a întreba, tehnica "sandviº" ºi feedback-ul constructiv;
 • ºti cum sã structureze discuþia de coaching pentru maximum de rezultate;
 • construi un sistem de organizare ºi raportare a coaching-ului;
 • putea aplica tehnicile ºi cunoºtinþele pentru dezvoltarea setului de competenþe al oamenilor din subordine;
 • explora prin intermediul studiilor de caz ºi a jocurilor de rol un mod practic ºi extrem de eficient de a creºte performanþa ºi motivarea oamenilor lor. 
   
   

 
METODOLOGIE UTILIZATÃ ÎN TRAINING:
 
Prezentãri, jocuri de rol, interactivitate, discuþii în grup, exerciþii, studii de caz, exemple din viaþa de zi cu zi, exersare de aptitudini.
 
Cunoºtinþe interesante, metode ºi instrumente eficiente de coaching. Dezvoltare de aptitudini. Dezvoltare personalã.
 
 
 
CUI SE ADRESEAZÃ TRAINING-UL:

Toþi angajaþii care conduc sau supervizeazã alte persoane.
 
 
 
DURATA CURSULUI:

2 zile.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii