+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Comunicare // Dezvoltarea Aptitudinilor de Comunicare Verbalã

Cum sã îþi utilizezi vocea pentru a obþine efectul scontat. Tehnici de educare ºi de îmbunãtãþire a calitãþilor vocii.
 
 
 
BENEFICII PENTRU PARTICIPANÞI ªI COMPANIE
 
Participanþii la acest curs TLB vor:

 • identifica ºi exersa cele 6 calitãþi ale vocii: volum, ton, accent, modulare, vitezã ºi dicþie;
 • înþelege cum sã foloseascã eficient fiecare calitate a vocii în funcþie de situaþie;
 • practica ºi îmbunãtãþi calitãþile vocii lor;
 • exersa tehnici de respiraþie, de claritate a vocii, de putere ºi de vibraþie;
 • înþelege puterea cuvintelor ºi a tãcerii;
 • ºti ce cuvinte ºi expresii sã evite;
 • învãþa sã combine cuvintele bine alese cu vocea potrivitã pentru a transmite mesajul dorit;
 • învãþa sã observe feedback-ul interlocutorului ºi sã-ºi adapteze comunicarea verbalã în consecinþã;
 • dezvolta aptitudinile lor interpersonale de comunicare.
   
   


 
 
METODOLOGIE UTILIZATÃ ÎN TRAINING:
 
Interactivitate, exerciþii, lucru individual ºi în grup, jocuri de rol, recapitulãri, feedback, prezentãri, activitãþi audio.
 
Exersare ºi dezvoltare de aptitudini de comunicare verbalã. Schimbare în atitudine. Cunoºtinte practice. Dezvoltare personalã.
 
 
 

CUI SE ADRESEAZÃ TRAINING-UL:
 
Toþi angajaþii.
 
 
 
 
DURATA CURSULUI:
 
2 zile.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii