+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Comunicare // Cum sã te Faci Înþeles

De ce poþi fi greºit înþeles ºi cum sã faci ca sã transmiþi exact ceea ce îþi doreºti.
 

 
BENEFICII PENTRU PARTICIPANÞI ªI COMPANIE
 
Participanþii la acest curs TLB vor:

  • studia în profunzime ce este comunicarea ºi cum funcþioneazã procesul de comunicare de zi cu zi;
  • înþelege unde anume comunicarea poate sã eºueze în a transmite mesajul dorit;
  • practica oferirea ºi obþinerea de informaþie cu înþeles;
  • învãþa cum sã abordeze diferitele tipuri de comunicare ºi ce mijloace au la îndemânã pentru a-ºi atinge obiectivele prin comunicare;
  • deprinde aptitudini de a cere ºi oferi feedback pentru clarificarea înþelegerii;
  • înþelege puterea empatiei ºi cum sã o foloseascã;
  • învãþa sã urmãreascã efectul produs ºi sã adapteze comunicarea în consecinþã.

 
 
METODOLOGIE UTILIZATÃ ÎN TRAINING:
 
Prezentãri, exerciþii, interactivitate, lucru individual ºi în grup, studiu de caz, jocuri de rol, recapitulãri.
 
Exersare ºi dezvoltare de aptitudini de comunicare eficientã. Cunoºtinþe practice ºi bine structurate. Dezvoltare personalã. Schimbare în atitudine.
 
 
 
CUI SE ADRESEAZÃ TRAINING-UL:
 
Toþi angajaþii.
 
 
 
DURATA CURSULUI:
 
1 zi.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii