+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Comunicare // Limbajul Corpului - Interpretare ºi Utilizare

Cum sã afli ce gândeºte interlocutorul din gesturi, mimica feþei ºi alte semne subtile.
 
 
 
BENEFICII PENTRU PARTICIPANÞI ªI COMPANIE
 
Participanþii la acest curs TLB vor: 

 • înþelege ce este limbajul corpului ºi care sunt originile sale;
 • învãþa cum limbajul corpului reflectã ceea ce gândeºte o persoanã ºi invers, cum postura influenþeazã starea noastrã mentalã;
 • fi capabili sã citeascã ºi sã interpreteze limbajul corpului într-un mod eficient;
 • învãþa despre semnificaþia gesturilor cu palmele, braþele, picioarele, capul, ochii, corpul;
 • înþelege implicaþiile legate de teritoriu ºi spaþiu personal;
 • fi capabili sã se descurce cu mai multã încredere în diferite situaþii de comunicare;
 • afla cum sã detecteze când cineva nu spune adevãrul;
 • ºti cum sã capteze ºi sã pãstreze atenþia cuiva folosind limbajul corpului;
 • înþelege ºi vor putea folosi puterea unor anumite gesturi;
 • afla cum poþi sã influenþezi prin felul în care arãþi ºi în care te îmbraci;
 • exersa utilizarea limbajului corpului pentru a dezvolta relaþii interpersonale puternice;
 • învãþa sã observe limbajul corpului celorlalþi ºi sã îºi adapteze comunicarea în consecinþã.
   
   

METODOLOGIE UTILIZATÃ ÎN TRAINING:
 
Interactivitate, lucru individual ºi în grup, activitãþi video, exerciþii, prezentãri, discuþii, jocuri de rol.
 
Exersare ºi dezvoltare de aptitudini avansate de comunicare. Schimbare în atitudine. Cunoºtinþe practice. Dezvoltare personalã.
 
 
 
CUI SE ADRESEAZÃ TRAINING-UL:
 
Toþi angajaþii.
 
 
 
DURATA CURSULUI:

2 zile.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii