+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Comunicare // Tehnici de Comunicare Eficientã

Cum sã "citeºti" interlocutorul ºi sã adaptezi comunicarea astfel încât sã obþii ceea ce þi-ai propus.

 

 

BENEFICII PENTRU PARTICIPANÞI ªI COMPANIE

 

Participanþii la acest curs TLB vor:

  • înþelege cum funcþioneazã comunicarea ºi unde pot apãrea neînþelegerile ºi disfuncþionalitãþile;
  • afla cum sã ofere feedback constructiv pentru îmbunãtãþirea performanþei - feedback de tip "sandwich";
  • exersa arta de a pune întrebãrile potrivite;
  • deprinde aptitudini de ascultare activã, nu doar de "auzire" a interlocutorului;
  • învãþa sã înþeleagã ºi sã utilizeze eficient elemente ale limbajului corpului pentru a susþine ceea ce vor sã spunã;
  • identifica calitãþile vocii ºi vor exersa utilizarea lor pentru a sublinia, a convinge sau a pune presiune.
  • învãþa cum sã comunice în scris în mediul de business - structurarea unor documente manageriale;
  • ºti cum sã aleagã corect canalul de comunicare în funcþie de situaþie;
    exersa o comunicare eficientã aplicând regula celor 5"C".

 

 

METODOLOGIE UTILIZATÃ ÎN TRAINING:

 

Interactivitate, prezentãri, exerciþii, lucru individual ºi în grup,  studii de caz, jocuri, filme educaþionale, exerciþii audio, recapitulãri, exersare de aptitudini, exemple din viaþa de zi cu zi.

Exersare ºi dezvoltare de aptitudini avansate de comunicare. Schimbare în atitudine. Cunoºtinte practice ºi bine structurate. Dezvoltare personalã.

 

 

CUI SE ADRESEAZÃ TRAINING-UL:

 

Toþi angajaþii.

 

 

DURATA CURSULUI:

 

2 zile.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii