+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Conflicte // Abordarea ºi Rezolvarea Conflictelor

Înþelegerea cauzelor pentru care apar conflictele între oameni ºi exersarea unei metode de rezolvare constructivã a acestora.
 
 

BENEFICII PENTRU PARTICIPANÞI ªI COMPANIE
 
Participanþii vor:
 

 • identifica care sunt cauzele pentru care apar de obicei conflictele în organizaþii;
 • înþelege care sunt stadiile unui conflict ºi cum trebuie ele abordate eficient;
 • evalua propriul stil preferat de abordare a conflictelor;
 • învãþa ce stil sã foloseascã în funcþie de situaþie;
 • ºti cum sã facã faþã unor comportamente "dificile", emoþii ºi atacuri verbale;
 • învãþa cum trebuie sã colaboreze pentru o bunã soluþionare a conflictelor;
 • recunoaºte cã uneori putem sã nu vrem cu adevãrat sã rezolvãm un conflict sau altul;
 • înþelege ºi exersa cele 6 instrumente de rezolvare eficientã a conflictelor;
 • identifica zonele proprii de îmbunãtãþit pentru a deveni ºi mai competenþi în abordarea ºi rezolvarea conflictelor. 
   
   


METODOLOGIE UTILIZATÃ ÎN TRAINING:
 
Studii de caz, teste, interactivitate, discuþii de grup, exerciþii, lucru în grup, jocuri de rol, exemple din viaþa realã, film educaþional, practicarea aptitudinilor, feedback.
 
Informaþie foarte interesantã, bine organizatã. Dezvoltare de aptitudini ºi atitudini. Creºterea încrederii ºi a disponibilitãþii de a aborda ºi rezolva conflictele de la locul de muncã ºi din viaþa personalã.
 
 
 
CUI SE ADRESEAZÃ TRAINING-UL:

Toþi angajaþii.
 
 
 
DURATA CURSULUI:

2 zile.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii