+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Conflicte // Cum sã Lucrezi cu Persoane Dificile

Învãþarea ºi exersarea celei mai bune cãi de a rãspunde unor comportamente dificile ºi unor atacuri verbale.
 
 
 
BENEFICII PENTRU PARTICIPANÞI ªI COMPANIE
 
Participanþii vor:
 

 • înþelege cã nu oamenii sunt dificili, ci comportamentul lor în anumite situaþii;
 • înþelege cauzele comportamentelor dificile;
 • identifica principalele 5 tipuri de comportament dificil la locul de muncã;
 • afla cum sã reacþioneze potrivit la cel ce Întrerupe mereu, la Agresiv, la Atotºtiutor, la Glumeþ, la Alunecos ºi la veºnicul Nemulþumit;
 • localiza ºi înþelege principalele tipuri de personalitate dificilã: Paranoic, Histrionic, Anxios, Narcisist, Obsesional ºi Depresiv;
 • învãþa cum îºi pot pãstra calmul ºi cum pot rãspunde eficient unor atacuri verbale;
 • ºti ce sã facã atunci când persoana dificilã este un client sau un ºef;
 • câºtiga încredere în ei ºi în capacitatea lor de a rãspunde potrivit la astfel de situaþii;
 • exersa cea mai bunã cale de a rãspunde unor comportamente dificile.
   


 
METODOLOGIE UTILIZATÃ ÎN TRAINING:
 
Interactivitate, prezentãri, discuþii în grup, exerciþii, studii de caz, joc de rol, recapitulãri, film educaþional, exersare de aptitudini de a face faþã unor comportamente dificile.
 
Dezvoltarea aptitudinilor în toate aceste direcþii. Cunoºtinþe bine structurate. Dezvoltare personalã.
 
 
 
CUI SE ADRESEAZÃ TRAINING-UL:

Toþi angajaþii.
 
 
 
DURATA CURSULUI:

2 zile.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii