+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Leadership // Leadership - Pe Cine Urmeazã Oamenii?

Cum sã fii un bun lider ºi ce sã faci pentru ca oamenii sã te urmeze în locuri în care fãrã tine nu ar merge.
 
 
 
BENEFICII PENTRU PARTICIPANÞI ªI COMPANIE
 
Participanþii vor:
 

 • înþelege care sunt aptitudinile esenþiale ale unui lider;
 • analiza triunghiul liderului – a ºti, a face, a fi – precum ºi unele modele ºi stiluri diferite de leadership;
 • înþelege cele 3 tipuri de contracte, bazele puterii ºi influenþei asupra oamenilor;
 • învãþa sã formuleze o viziune motivantã ºi sã-ºi inspire subordonaþii;
 • afla cum sã stabileascã obiective bune ºi cum sã le comunice;
 • ºti sã aleagã oamenii potriviþi pentru fiecare sarcinã, în funcþie de aptitudini ºi potenþial;
 • învãþa sã evalueze când sã lucreze cu indivizi ºi când sã formeze o echipã;
 • înþelege cum se construieºte ºi motiveazã o echipã performantã;
 • ºti cum sã conducã o echipã astfel încât oamenii sã îi urmeze;
 • învãþa sã evalueze situaþii, sã ia decizii ºi sã urmãreascã implementarea planurilor;
 • analiza rolul coaching-ului, al dezvoltãrii carierei ºi al conducerii prin exemplu personal;
 • ºti sã delege corect, astfel încât sã dezvolte subordonaþii ºi sã-i motiveze;
 • înþelege rolul feedback-ului ºi al managementului pozitiv;
 • deprinde o metodã practicã de a dezamorsa conflictele ºi de a construi o atmosferã motivantã;
   


 
METODOLOGIE UTILIZATÃ ÎN TRAINING:
 
Prezentãri, interactivitate, discuþii în grup, exerciþii, studii de caz, recapitulãri, film educaþional, lucru individual ºi în grup, exersare de aptitudini.
 
Material foarte interesant, bine organizat cu instrumente practice. Dezvoltare de aptitudini de lider. Dezvoltare personalã.
 
 
 
CUI SE ADRESEAZÃ TRAINING-UL:
 
Angajaþi cu poziþii manageriale.
 
 
 
DURATA CURSULUI:

2 zile.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii