+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Managementul Timpului // Dacã aº Avea mai Mult Timp...

Tehnici utile ºi pragmatice pentru o mai bunã organizare proprie ºi pentru creºterea productivitãþii personale.

 

 

 

BENEFICII PENTRU PARTICIPANÞI ªI COMPANIE

 

Participanþii la acest curs TLB vor:

 • identifica ºi înþelege care sunt factorii care le irosesc timpul;
 • putea formula sau solicita obiective precise ºi motivante;
 • ºti cum se construieºte o listã cu lucruri “de fãcut”;
 • învãþa sã stabileascã prioritãþile în funcþie de importanþã ºi urgenþã;
 • face distincþia între eficacitate ºi eficienþã;
 • învãþa sã utilizeze Diagrama Eisenhower ºi Legea lui Pareto;
 • ºti cum sã abordeze ceea ce au de fãcut conform prioritãþilor;
 • învãþa cum sã planifice ºi cum sã facã un plan de acþiune bun;
 • deprinde aptitudini de organizare proprie ºi a celorlalþi;
 • afla cum ar putea economisi timp din convorbirile telefonice, comunicarea pe email sau din ºedinþele la care participã;
 • învãþa sã rãspundã potrivit la întreruperi, timpi morþi, stres ºi prea multe hârtii.

 

 

 

METODOLOGIE UTILIZATÃ ÎN TRAINING:

Prezentãri, interactivitate, discuþii în grup, exerciþii, studii de caz, recapitulãri, exemple din viaþa de zi cu zi, film educaþional, exersare de aptitudini.

Material excelent structurat, instrumente practice de management al timpului. Dezvoltare de aptitudini de organizare ºi prioritizare a activitãþii. Dezvoltare personalã.

 

 

 

CUI SE ADRESEAZÃ TRAINING-UL:

Toþi angajaþii.

 

 

 

DURATA CURSULUI:

2 zile.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii