+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Motivare // Motivarea ºi Stimularea Echipei Tale

Tehnici utile de identificare a factorilor motivatori, metode practice de motivare ºi stimulare a oamenilor.
 
 
 
BENEFICII PENTRU PARTICIPANÞI ªI COMPANIE
 
Participanþii vor:
 

 • înþelege cã oamenii sunt diferiþi ºi lucreazã din motivaþii diferite;
 • face distincþia între motivare ºi stimulare;
 • cunoaºte principalele idei, modele ºi teorii motivaþionale ºi modul în care se pot ele aplica pentru a motiva oamenii; 
 • analiza principalele tipuri psihologice ºi modul în care se poate motiva fiecare din ele;
 • identifica factorii motivatori ºi vor învãþa o metodã simplã ºi eficientã de a-i confirma cu persoana în cauzã;
 • învãþa cum sã foloseascã instrumente precum ºedinþele, clasamentele, concursurile, newsletter-ul, panoul de afiºaj sau evaluarea periodicã pentru a motiva;
 • înþelege cum se folosesc corect recompensele ºi mãsurile disciplinare;
 • învãþa cum construiascã un plan pentru motivarea continuã a oamenilor;
 • ºti cum sã creeze o atmosferã motivantã ºi cum sã o dezvolte în timp.
   

 

 

METODOLOGIE UTILIZATÃ ÎN TRAINING:
 
Interactivitate, discuþii în grup, teste, exerciþii, studii de caz, jocuri de rol, exemple din viaþa de zi cu zi, practicarea aptitudinilor, feedback.
 
Preocupare pentru înþelegere ºi exersare. Informaþie interesantã, bogatã ºi bine organizatã. Dezvoltare de aptitudini de motivare ºi stimulare a oamenilor.
 
 
CUI SE ADRESEAZÃ TRAINING-UL:

Persoanele care trebuie sã obþinã rezultate prin intermediul altor oameni, fie ei colegi, subordonaþi sau Echipã de Proiect.
 
 
DURATA CURSULUI:

2 zile.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii