+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Negociere // Negocierea cu Clientul Intern

Cum sã obþii ceea ce doreºti de la colegii de muncã fãrã a-þi strica relaþiile cu ei.

 

 

BENEFICII PENTRU PARTICIPANÞI ªI COMPANIE

 

Participanþii la acest curs TLB vor:

  • înþelege când ºi cum sã negocieze eficient pãstrând în acelaºi timp relaþii colegiale la locul de muncã;
  • învãþa cum sã reacþioneze potrivit în fiecare situaþie;
  • cunoaºte ºi înþelege cele mai utilizate principii de negociere;
  • învãþa sã gândeascã proactiv negocierea cu colegii ºi clienþii interni ºi sã se pregãteascã pentru ea;
  • învãþa cum sã deschidã potrivit o negociere cu un coleg sau client intern;
  • ºti cum sã identifice diferenþele dintre cele douã pãrþi;
  • afla cum sã utilizeze cele 4 metode de rezolvare a diferenþelor;
  • învãþa cum sã închidã ºi cum sã obþinã acordul clientului intern;
  • înþelege ce alternative au atunci când nu pot obþine un acord ºi cum sã iasã dintr-o negociere care nu s-a finalizat cu un acord.

 

 

METODOLOGIE UTILIZATÃ ÎN TRAINING:

 

Prezentãri, discuþii în grup, lucru în grup, interactivitate, studii de caz, jocuri de rol, exersarea aptitudinilor, activitãþi video, exerciþii, recapitulãri, feedback, exemple din viaþa de zi cu zi.

 

Dezvoltare de aptitudini de negociere. Dezvoltare de metodã eficace de negociere. Cunoºtinþe structurate. Dezvoltare de atitudine.

 

 

CUI SE ADRESEAZÃ TRAINING-UL:

 

Toþi angajaþii. Oricine doreºte sã îºi dezvolte aptitudinile de negociere.

 

 

DURATA CURSULUI:

 

3 zile.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii