+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Planificare ºi Organizare // Planificare ºi Organizare

Tehnici practice ºi eficiente pentru planificarea activitãþilor ºi sarcinilor, pentru prioritizare ºi organizare proprie ºi a celorlalþi.
 
 
 
BENEFICII PENTRU PARTICIPANÞI ªI COMPANIE
 
Participanþii vor:
 

  • câºtiga o înþelegere clarã a importanþei planificãrii;
  • înþelege cã succesul înseamnã atingerea consecventã a obiectivelor;
  • învãþa o serie de tehnici practice care îi pot ajuta sã reuºeascã în orice îºi propun;
  • cãpãta aptitudini de a prioritiza corect ºi de a construi un plan de acþiune bun ºi motivant;
  • învãþa sã se organizeze pe sine ºi pe ceilalþi;
  • deprinde instrumente ºi aptitudini folositoare pentru a implementa planul ºi a produce rezultatele dorite;
  • înþelege ºi adopta o gândire proactivã;
  • deveni mult mai orientaþi cãtre rezultate ºi mai conºtienþi de resursele ºi costurile implicate în activitatea lor. 
     

 
METODOLOGIE UTILIZATÃ ÎN TRAINING:
 
Prezentãri, interactivitate, discuþii în grup, exerciþii, studii de caz, lucru individual ºi în grup, recapitulãri, exersare de aptitudini.
 
Cunoºtinþe logice, bine structurate. Material practic, orientat cãtre utilitate. Dezvoltare de aptitudini de planificare.
 
 
 
CUI SE ADRESEAZÃ TRAINING-UL:

Toþi angajaþii.
 
 
 
DURATA CURSULUI:

2 zile.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii