+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
ªedinþe // ªedinþe care îºi Ating Obiectivele

Instrumente ºi tehnici utile pentru pregãtirea, organizarea ºi conducerea unor ºedinþe eficiente, care sã îºi atingã obiectivele propuse.
 
 
 
BENEFICII PENTRU PARTICIPANÞI ªI COMPANIE
 
Participanþii vor:
 

 • face diferenþa dintre diferitele tipuri de ºedinþe;
 • fi conºtienþi de costurile implicate de o ºedinþã;
 • înþelege care sunt factorii de succes pentru a avea o ºedinþã productivã;
 • învãþa cum sã se pregãteascã ºi cum sã planifice ºedinþa sau participarea la sedinþã pentru a avea succes;
 • deprinde o metodã simplã de a construi o agendã potrivitã;
 • învãþa cum sã ia decizii într-un mod structurat;
 • recunoaºte ºi exersa rolurile ºi responsabilitãþile dintr-o ºedinþã bine organizatã;
 • analiza ºi discuta cum trebuie sã se pregãteascã ºi sã se comporte ca ºi participant;
 • învãþa sã coordoneze o ºedinþã în mod eficient;
 • înþelege importanþa unui plan de acþiune clar ºi a acþiunilor de follow-up;
 • fi capabili sã mãsoare eficacitatea unei ºedinþe ºi sã ia mãsuri de corecþie dacã este cazul. 
   
   

METODOLOGIE UTILIZATÃ ÎN TRAINING:
 
Prezentãri, interactivitate, discuþii în grup, exerciþii, jocuri de rol, lucru individual ºi în grup, activitãþi video, recapitulãri, exemple din viaþa de zi cu zi, exersare de aptitudini.
 
Cunoºtinþe bogate, bine structurate. Dezvoltare de aptitudini. Schimbare în atitudine ºi în metodã. Dezvoltare personalã.
 

 
CUI SE ADRESEAZÃ TRAINING-UL:

Toþi cei care participã, convoacã, organizeazã sau conduc o ºedinþã de lucru, de proiect, de evaluare, de luare a unei decizii, de informare sau de raportare.

 
 
DURATA CURSULUI:

2 zile.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii