+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Servicii pentru Clienþi // Atitudine Orientatã cãtre Client

O metodã simplã ºi eficientã de a oferi clienþilor o experienþã plãcutã ºi memorabilã, care sã-i stimuleze sã revinã ºi sã-ºi dezvolte colaborarea cu tine.
 
 
 
BENEFICII PENTRU PARTICIPANÞI ªI COMPANIE
 
Participanþii vor:
 

 • ajunge sã înþeleagã mai bine rolul ºi importanþa unor bune servicii pentru clienþi;
 • afla care sunt aºteptãrile clienþilor;
 • învãþa ce factori contribuie la un bun serviciu - C.L.I.Z.A.T.;
 • ºti cum sã adopte o atitudine pozitivã, un contact vizual, o þinutã ºi un limbaj al corpului potrivite;
 • afla cum pot sã dilueze emoþiile negative ºi situaþiile tensionate;
 • ºti ce cuvinte sã foloseascã, ce cuvinte sã evite, ce limbaj al corpului este potrivit;
 • învãþa fraze potrivite de întâmpinare pentru diferite situaþii uzuale;
 • deprinde tehinici de a întreba ºi de a asculta;
 • învãþa sã trateze clientul ca pe un oaspete drag, folosind un model în 6 paºi - I.Z.N.A.O.M.;
 • înþelege Regula de Aur ºi pe cea de Platinã ale unui bun serviciu pentru clienþi;
 • învãþa sã manevreze cu profesionalism situaþiile dificile ºi clienþii abuzivi;
 • practica un mod de a oferi clienþilor o experienþã plãcutã ºi confortabilã, care sã-i stimuleze sã revinã ºi sã-ºi dezvolte ºi diversifice relaþia de afaceri cu ei. 
   

 
METODOLOGIE UTILIZATÃ ÎN TRAINING:
 
Prezentãri, interactivitate, discuþii în grup, exerciþii, studii de caz, recapitulãri, exemple din viaþa de zi cu zi, filme educaþionale de tip "aºa da"/"aºa nu", exersare de aptitudini.
 
Material simplu, clar ºi memorabil. Instrumente practice. Dezvoltare de aptitudini ºi de atitudine.
 
 
 
CUI SE ADRESEAZÃ TRAINING-UL:

Toþi angajaþii care interacþioneazã cu clienþi externi.
 
 

DURATA CURSULUI:

1 zi.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii