+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Tehnici de Prezentare // Prezentatorul Captivant - Tehnici Avansate de Prezentare

Tehnici avansate pentru prezentãri profesionale care sã producã impactul dorit.
 
 
 
BENEFICII PENTRU PARTICIPANÞI ªI COMPANIE
 
Participanþii la acest curs TLB vor:

 • înþelege caracteristicile ºi preferinþele diferitelor tipuri de audienþã;
 • dezvolta strategii de a le adresa în cel mai eficient mod;
 • evalua propriul stil de prezentare;
 • învãþa cum sã construiascã un mesaj puternic;
 • ºti cum sã susþinã mesajul cu date ºi fapte;
 • învãþa cum sã producã ajutoare vizuale puternice;
 • ºti cum sã îºi controleze mai bine emoþiile ºi tracul;
 • exersa utilizarea vocii ºi limbajului corpului pentru a produce impactul dorit;
 • exersa citirea ºi interpretarea limbajului corpului audienþei ºi adaptarea în consecinþã;
 • învãþa cum sã lucreze cu participanþii "dificili";
 • dezvolta competenþele lor de facilitatori;
 • câºtiga încredere în sine ºi îºi vor dezvolta aptitudinile lor de a produce prezentãri cu impact.

 
 
METODOLOGIE UTILIZATÃ ÎN TRAINING:
 
Interactivitate, lucru individual ºi în grup, activitãþi video, exerciþii, prezentãri cu feedback video, jocuri de rol, exersarea aptitudinilor.
 
Cunoºtinþe practice, bine structurate. Exersare ºi dezvoltare de aptitudini de comunicare ºi de prezentare de business. Creºterea încrederii în sine.
 
 
 
CUI SE ADRESEAZÃ TRAINING-UL:
 
Toate persoanele care fac prezentãri. Participanþii trebuie sã fi parcurs în prealabil cursul TLB Prezentatorul Eficient – Aptitudini Esenþiale de Prezentare.
 
 
 
DURATA CURSULUI:
 
2 zile.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii