+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Tehnici de Prezentare // Prezentatorul Eficient – Tehnici Esenþiale de Prezentare

O metodã practicã ºi eficientã de a face prezentãri de business memorabile, care sã îºi atingã scopul propus.
 
 
 
BENEFICII PENTRU PARTICIPANÞI ªI COMPANIE
 
Participanþii la acest curs TLB vor:

 • înþelege care sunt ingredientele unei prezentãri de succes;
 • învãþa cum sã adapteze conþinutul prezentãrii ºi metoda de livrare la audienþã ºi la scopul urmãrit;
 • afla cum sã aleagã punctele cheie potrivite ºi cum sã construiascã prezentarea în jurul lor;
 • ºti cum sã abordeze prezentarea sub forma unei cãlãtorii care o anume destinaþie (scopul prezentãrii);
 • practica aptitudinile de a produce materiale vizuale bune, de impact;
 • învãþa metode de stãpânire a emoþiilor;
 • însuºi ºi exersa aptitudini profesionale de prezentare;
 • afla cum trebuie sã pregãteascã sala, echipamentele ºi pe ei înºiºi;
 • ºti cum sã foloseascã limbajul corpului ºi contactul vizual pentru a susþine ceea ce spun;
 • învãþa cum sã foloseascã tabla, flipchart-ul ºi videoproiectorul într-un mod profesional;
 • fi în stare sã îºi analizeze prezentãrile ºi sã înveþe din experienþã;
 • câºtiga încredere ºi îºi vor dezvolta eficacitatea ca prezentatori.
   
   

METODOLOGIE UTILIZATÃ ÎN TRAINING:
 
Interactivitate, lucru individual ºi în grup, activitãþi video, discuþii, exerciþii, prezentãri cu feedback video, foarte multã exersare a aptitudinilor, feedback în grup.
 
Cunoºtinþe practice ºi foarte bine structurate. Exersare ºi dezvoltare de aptitudini de comunicare ºi prezentare. Creºterea încrederii în sine. Dezvoltare personalã.
 
 
 
 
CUI SE ADRESEAZÃ TRAINING-UL:
 
Toate persoanele care fac prezentãri.
 
 
 
 
DURATA CURSULUI:
 
2 zile.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii