+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Vânzãri // Instrumente de Marketing pentru Managerii de Vânzãri

Instrumente utile de marketing ºi utilizarea lor eficientã în vânzãri.BENEFICII PENTRU PARTICIPANÞI ªI COMPANIE

Participanþii la acest curs TLB vor:

  • cunoaºte câteva dintre cele mai folositoare instrumente de marketing;
  • înþelege rolul funcþiunilor de marketing, de trade marketing ºi de vânzãri;
  • putea sã foloseascã eficient toate aceste concepte în situaþii practice;
  • exersa legãturi ºi conexiuni între toate aceste concepte;
  • învãþa cum sã analizeze ºi sã înþeleagã un produs sau o companie;
  • înþelege mai bine clienþii ºi procesul de cumpãrare;
  • cãpãta o concentrare pe concurenþã ºi pe elementele cheie ale competitivitãþii;
  • înþelege cum poate fi mãsuratã performanþa de marketing.METODOLOGIE UTILIZATÃ ÎN TRAINING:

Prezentãri, interactivitate, discuþii în grup, exerciþii, studii de caz, recapitulãri, exemple din viaþa de zi cu zi, exersare de aptitudini.

Material bine structurat, instrumente practice de marketing. Dezvoltare de aptitudini. Dezvoltare personalã.CUI SE ADRESEAZÃ TRAINING-UL:

Supervizori, manageri de vânzãri, personal de administrare vânzãri.DURATA CURSULUI:

2 zile.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii