+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Vânzãri // Managementul Teritoriului

Metode practice pentru organizarea ºi eficientizarea activitãþii de vânzãri, pentru implementarea promoþiilor ºi pentru dezvoltarea pieþei.

 

 

BENEFICII PENTRU PARTICIPANÞI ªI COMPANIE

 

Participanþii la acest curs TLB vor:

 • înþelege rolul produsului, companiei ºi cunoºtinþelor despre piaþã în sistemul de vânzãri;
 • învãþa sã lucreze cu obiective organizaþionale ºi cu prioritãþi;
 • fi capabili sã lucreze pe baza unui plan de marketing ºi vânzãri;
 • învãþa sã dezvolte obiective calitative ºi cantitative de vânzãri;
 • descoperi tehnici ºi instrumente de management al timpului în vânzãri;
 • înþelege mai bine cum ºi cui vând ºi care sunt comportamentul ºi obiceiurile de cumpãrare ale clienþilor;
 • învãþa cum sã analizeze ºi sã organizeze clienþii pe categorii;
 • ºti sã structureze vizita de vânzãri astfel încât sã maximizeze rezultatele;
 • învãþa cum sã analizeze concurenþa ºi cum sã lupte eficient cu ea;
 • afla cum sã facã o analizã a portofoliului, cum sã stabileascã frecvenþa de vizitare a unui client ºi cum sã evalueze costurile ºi eficienþa vânzãrii;
 • înþelege mai bine rolul ºi modul de folosire a sistemelor de înregistrare ºi raportare;
 • afla cum sã vândã clienþilor importanþi;
 • învãþa cum poate fi mãsuratã ºi crescutã performanþa în vânzãri.

 

 

METODOLOGIE UTILIZATÃ ÎN TRAINING:

 

Prezentãri, interactivitate, discuþii în grup, teste, jocuri de rol, exerciþii, studii de caz, lucru individual ºi în grup, recapitulãri, exersare de aptitudini.

 

Cunoºtinþe ºi tehnici bogate, interesante ºi bine structurate. Dezvoltare de aptitudini de vânzare ºi atitudine de bun vânzãtor. Dezvoltare personalã. Motivare.

 

 

CUI SE ADRESEAZÃ TRAINING-UL:

 

Reprezentanþi de vânzãri cu experienþã, supervizori, manageri de vânzãri.

 

 

DURATA CURSULUI:

 

2 zile.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii