+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Vânzãri // Program de Orientare pentru un Nou Reprezentant de Vânzãri

Principii, reguli, aptitudini ºi instrumente de bazã pentru integrarea uºoarã ºi productivã a unui om nou-venit în vânzãri.

 

BENEFICII PENTRU PARTICIPANÞI ªI COMPANIE

 

Participanþii la acest curs TLB vor:

 • înþelege bine sistemele de vânzãri pre-sell, van sell ºi rolul lor ca reprezentanþi de vânzãri în sistem;
 • înþelege procedurile de vânzãri, organizarea (rute, categorii de clienþi, timpi, distanþe, resurse) ºi administrarea vânzãrilor;
 • construi profilul unui reprezentant de vânzãri de succes;
 • înþelege tipurile principale de clienþi ºi cum sã comunice eficient cu fiecare;
 • învãþa ºi exersa un sistem de paºi 7 ai vizitei care le va maximiza ºansele de succes în faþa clienþilor;
 • învãþa sã traducã caracteristicile produsului lor în beneficii pentru client;
 • afla cum sã punã întrebãrile potrivite ºi cum sã comunice cu clientul;
  înþelege principiile de merchandising ºi se vor concentra pe execuþia în piaþã (specific pentru fiecare produs, categorie de client, tip de promoþie etc.);
 • învãþa sã completeze corect formularele ºi sã utilizeze sistemul de înregistrare ºi raportare;
 • înþelege importanþa relaþiei ºi vor deprinde aptitudini de bazã de grijã faþã de clienþi;
 • câºtiga o imagine clarã a rolului ºi responsabilitãþilor lor, vor dezvolta tehnici de vânzare de bazã ºi vor cãpãta încrederea ºi atitudinea de care au nevoie pentru a reuºi.

 

 

METODOLOGIE UTILIZATÃ ÎN TRAINING:

 

Prezentãri, interactivitate, discuþii în grup, exerciþii, studii de caz, recapitulãri, exemple din viaþa de zi cu zi, film educaþional, exersare de aptitudini.

 

Material excelent structurat, instrumente practice de vânzare. Dezvoltare de aptitudini de vânzare. Dezvoltare personalã.

 

CUI SE ADRESEAZÃ TRAINING-UL:

 

Reprezentanþii de vânzãri nou angajaþi, personal administrativ din vânzãri, orice persoanã care are nevoie sã înþeleagã cum se vinde (tehnici de vânzare) ºi cum se administreazã vânzãrile.

 

DURATA CURSULUI:

 

2 zile.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii