+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Vânzãri // Tehnici de Vânzare Consultativã

O metodã profesionalã eficientã de gãsire a potenþialilor clienþi, de identificare a nevoilor lor ºi de prezentare a modului în care acestea pot fi satisfãcute de produsul sau serviciul pe care îl vinzi.
 


BENEFICII PENTRU PARTICIPANÞI ªI COMPANIE

 

Participanþii la acest curs TLB vor învãþa:

 • unde ºi cum sã prospecteze dupã noi clienþi;
 • cum sã planifice ºi sã pregãteascã vizita de vânzare;
 • cum sã ajungã sã discute cu persoanele cheie din organizaþia client;
 • sã facã distincþia între factorii de decizie, factorii de influenþã, utilizatori ºi "paznici";
 • despre motivaþia ºi comportamentul de cumpãrare ale clienþilor;
 • tehnici de a stabili direcþia doritã încã de la începutul discuþiei de vânzãri;
 • cum sã utilizeze cele mai potrivite întrebãri în decursul discuþiei de vânzare cu clientul;
 • sã asculte ºi sã se asigure cã au înþeles;
 • sã recunoascã ºi confirme nevoile clientului;
 • cum sã comunice modul în care beneficiile produselor lor satisfac aceste nevoi;
 • sã rãspundã potrivit unor eventuale obiecþii ale clientului, inclusiv celor legate de costuri;
 • sã identifice ºi sã trateze potrivit scepticismul sau satisfacþia cu un produs al concurenþei; 
 • tehnici ºi metode de a închide vânzarea în modul cel mai potrivit,
 • sã identifice caracteristicile unui vânzãtor de succes ºi sã-si asume responsabilitãþile aferente;
 • sã identifice ºi sã fructifice oportunitãþile de a consolida relaþia ºi de a creºte vânzãrile.
   


METODOLOGIE UTILIZATÃ ÎN TRAINING:
 
Prezentãri, interactivitate, discuþii în grup, teste, jocuri de rol, exerciþii, lucru individual ºi în grup, studii de caz, recapitulãri, exemple din viaþa de zi cu zi, activitãþi video, exersare de aptitudini.
 
Cunoºtinþe ºi tehnici bogate, interesante ºi bine structurate. Dezvoltare de aptitudini de vânzare ºi de atitudine de bun vânzãtor. Excelentã dezvoltare profesionalã în vânzãri.
 


CUI SE ADRESEAZÃ TRAINING-UL:
 
Toþi participanþii la procesul de vânzare (reprezentanþi de vânzãri, personal de administrare a vânzãrilor, personal de servicii pentru clienþi, personal din call center ºamd.).
 


DURATA CURSULUI:
 
3-2 zile.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii