+40 724 21 64 02 office(at)tlb.ro
valoare prin oameni
Vânzãri // Tehnici de Vânzare pe Rutã

Cum sã vinzi activ, inteligent, cât mai aproape de potenþialul clientului, depãºind obiecþiile ºi dezvoltând pas cu pas relaþia.


BENEFICII PENTRU PARTICIPANÞI ªI COMPANIE


Participanþii la acest curs TLB vor învãþa, analiza ºi exersa:

 • ce înseamnã «vânzare»? Luarea unei comenzi, rezolvarea unei probleme din piaþã sau vânzare activã pe rutã?
 • abordarea cea mai potrivitã unui bun proces de vânzare pre-sell sau van-sell;
 • comunicarea cu clientul - principii de bazã;
 • planificarea ºi pregãtirea traseului ºi a vizitei de vânzare;
 • stabilirea obiectivelor de vânzare;
 • abordarea persoanei de decizie. Prima impresie;
 • verificarea situaþiei existente, a stocului, a concurenþei ºi evaluarea oportunitãþilor pentru vânzare;
 • revizuirea obiectivelor de vânzare;
 • planul de discuþie cu clientul;
 • analiza motivaþiei ºi comportamentului de cumpãrare ale clienþilor;
 • tipuri de clienþi;
 • caracteristici/beneficii ale pachetului produs/serviciu oferit;
 • discuþia de vânzare;
 • argumentarea ºi prezentarea beneficiilor;
 • utilizarea instrumentelor vânzãrii;
 • metode ºi tehnici de depãºire a obiecþiilor;
 • tehnici de închidere a vânzãrii ºi de obþinere a comenzii;
 • merchandising – standarde, reguli, principii. Metode ºi exerciþii;
 • formulare, rapoarte ºi administrare de vânzãri;
 • evaluarea vizitei de vânzare ºi învãþarea din greºeli;
 • fidelizarea clientului;
 • profilul unui reprezentant de vânzãri de succes.

METODOLOGIE UTILIZATÃ ÎN TRAINING:

 

Prezentãri, interactivitate, discuþii în grup, teste, exerciþii, jocuri de rol, recapitulãri, exemple din viaþa de zi cu zi, lucru individual ºi în grup, activitãþi video, exersare de aptitudini.

Cunoºtinþe ºi tehnici bogate, interesante ºi bine structurate. Dezvoltare de aptitudini de vânzare ºi atitudine de bun vânzãtor. Excelentã dezvoltare profesionalã în vânzãri.

CUI SE ADRESEAZÃ TRAINING-UL:

 

Reprezentanþi de vânzãri, merchandiseri, personal de administrare a vânzãrilor.

DURATA CURSULUI:

 

3 zile.

Training
Teambuilding
Organizația care Învațã
mai multe detalii mai multe detalii mai multe detalii
Copyright (©) 2010 TLB Termeni ºi Condiþii